Asihan I

Selasa, 29 November 2011

PENGASIHAN ASMA KHODAM / PENGASIHAN AYAT 5
Aditya Riza Kurniawan / 085742238395rizafanaa@gmail.com
Assalamualaikum, para sedulur KWA yang saya hormati. Ijinkanlah saya membagikan amalan pengasihan yang saya peroleh dari guru spiritual saya. Pengasihan ini sangat manjur sekali mohon jangan disalahgunakan untuk jalan yang tidak diridhoi Allah SWT karena sejak teman guru saya menerima pengasihan ini dijadikan amalan harianya (ketika itu beliau tidak mempunyai target) sering digoda dan dipaksa oleh perempuan mana saja yang memandangnya dan semua perempuan yg melihatnya menjadi birahi luar biasa. sampai-sampai beliau lari dan mencari tempat untuk bersembunyi. setelahnya amalan itu tidak diamalkannya lagi, maka keadaan kembali normal.
Bismillahirrahmanirrahim
Kamaa-in anzalnaahu minas samaa-i , fakhtalatho bihi nabatul ardhi
fa asbaha hasyiiman tadzruuhur riyah,
yaa haghqolzaa-iil
Huwalloohulladzi la ilaaha illa huwa `aalimul ghoibi
wasy syahaadati huwar rohmaanur rohiim,
yaa jaghsyakyaa-il
Yaumal azifati idzil quluubul ladal hanajiri kazhimina ma lizh-zholimina min hamiimiw
walaa syafii-iy yuthoo` ,
yaa ghodz yaa-iil
`Alimat nafsun maa akhdorot falaa uqsimu bil khunnasil jawaril kunnasi
wal laili idzaa `as `asa was-sub hi idzaa tanaffas,
yaa wa` zal zaa-il
Shod wal qur`aani dzidz-dzikri
balilladziina kafaruu fii `izzatiw wa syiqoq,
yaa daghsya` yaa-iil
Tawakkaluu ya khuddaama haadzihil aayaati,
wa ayyuhas sayyid maythothorun
bi tahyiiji qolbi … … … (nama target) , `ala mahabbati wa mawaddati
aluuhan aluuhan, al `ajal al `ajal, as saa`ah as saa`ah,
`alaa mulki Sulaimaana bin Daauda alaihimas salaam
bihaqqit taurooti wal injiili wal zabuuri wal furqooni bihaqqi
Muhammadinil mustofaa sholalloohu alaihi wa sallam
wa bihaqqi hadzihil aayatil `izhom wal asmaa-il kiroom
wa bihaqqi
Kahfazmahyuusyin
Allohumma inni as aluka an tusakh khiroli wa tuharrika li qolba …. …. ….(nama target)
`alaa mahabbati wa mawaddati nashrum minalloohi wa fathung qoriib.
Tata cara:
#dibaca 7x setelah sholat 5 waktu dan 41x sehabis sholat hajat selama 7 hari. Setelah 7 hari bisa dibaca 3x/7x setelah sholat.
#Pada saat membaca nama target lakukan visualisasi sejenak.
#Kalau untuk umum …..(nama target) diganti :
-“semua yang memandangku”
-“fii qulubinnas (semua manusia)”
-“fii qulubin nisa-i (semua wanita)’
-“fii qulubir rijal (semua laki-laki)”
Demikian amalan pengasihan yang dapat saya share di KWA tercinta ini, semoga amalan ini bisa bermanfaat bagi kita semua,,,AMIN.
@@@

MENGEMBALIKAN GUNA-GUNA
Guna-guna adalah semacam aji pemikat hati. Aji ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang kurang percaya diri, frustasi, picik dan tak bertanggung jawab. Kurang percaya diri karena cintanya ditolak, frustasi karena memang cintanya ditampik, picik karena menganggap dunia hanya selebar daun kelor. Tak bertanggung jawab karena hanya ingin melihat kekasihnya menderita melebihi yang dia rasakan.
Terhadap orang yang demikian, sudah barang tentu kita tak bisa membiarkan. Memberi pelajaran yang sepadan kiranya adalah langkah yang cukup bijak.


Berikut cara untuk mengembalikan guna-guna:
a. Puasalah tujuh hari.
b. Selama dalam puasa, setiap selesai shalat bacalah doa di bawah ini sebanyak tujuh kali. Dan untuk setelah shalat hajat dibaca 133 kali.
c. Pada malam hari terakhir puasa, berjagalah, jangan sampai tidur hingga fajar. Selama tidak tidur doa tersebut diwiridkan.
d. Kemudian, pada pagi hari pungkasan atau hari terakhir, setelah berjaga semalam, buatlah selamatan nasi tumpeng serta satu ekor ayam putih yang dibagikan kepada para tetangga.

Doa yang harus dibaca:
"BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM. ALLAAHUMMA QUL SAKRATUL MAUT. JIN MARA JIN MATI SETAN MARA SETAN MATI SING SAPA KIRA-KIRA ALA ING AWANG-AWANG LEBUR TANPA KERANA. LAA ILAAHA ILLALLAAH MUHAMMAD RASULULLAH."

Amalan ini merupakan warisan Ilmu Hikmah dari para wali. Insya Allah, dengan cara demikian orang yang mengirimkan guna-guna akan tahu rasa akibat ulah yang diperbuatnya sendiri.

Dengan keistikomahan dan kesungguhan Anda dalam menjalankan amalan tersebut, maka Insya Allah kekuatan guna-guna tersebut akan kembali pada pelakunya.

RAJAH PELEBUR ASMARA


Berikut ini adalah ilmu untuk menolak pelet dan melebur rasa cinta dalam diri seseorang. Saya harap ilmu ini hanya diterapkan untuk memutus tali kasih yang tidak wajar saja, bukan untuk main-main atau sekedar balas dendam. Misalnya penyembuhan akibat terkena pelet atau guna-guna. Atau untuk melebur jalinan cinta dari istri atau suami yang terjerat cinta terlarang dengan orang lain (selingkuh).
Berikut tata caranya:
Ritual:
Lakukan Puasa bilaa ruuhin (sahur dan berbuka menghindari makanan dari yang bernyawa seperti daging, telur, susu, madu dll) selama 6 hari.
Puasa dimulai hari Weton dari orang yang terkena tuah ajian pelet.
Selama puasa perbanyaklah dzikir dan berdoa kepada Allah SWT, semoga diijabahi apa yang menjadi harapan anda.
Setelah selesai masa puasa, kemudian tulislah Rajah ayat dibawah ini.
Penulisan Rajah:
Suci badan, tempat dan alat yang akan digunakan.
Tulislah Rajah dibawah ini pada permukaan piring putih. Ikutilah kaidah cara penulisan Rajah.
Titik-titiknya diisi dengan Nama orang yang terkena tuah ajian pelet beserta nama ayahnya.
Kemudian tuangkan air kedalam permukaan piring tersebut, biarkan hingga tulisan bercampur dengan air.
Sambil bacakan ayatnya sebanyak jumlah NEPTU orang yang bersangkutan.
Cara Pemakaian:
Tuangkan air yang telah diberi doa ini kedalam gelas atau tempat minum lainnya kemudian diminumkan kepada orang yang terkena ajian pelet.
InsyaAllah, orang tersebut akan segera normal kembali, terbebas dari pengaruh pelet atau jalinan cinta terlarang.
Bacaan niat pada saat akan menyajikan minuman ini adalah sebagai berikut:
“Ya Allah dengan kebenaran ayat ini leburkanlah perasaan cinta … bin/binti … Karena sesungguhnya Engkau Maha Pelaksana terhadap apa saja yang Engkau kehendaki dan Engkaulah Maha Penyayang diantara para penyayang.
Matilah kehendakmu … bin/binti … untuk mencintai terhadap …”
Rajah ayat yang ditulis:


Yang dibaca (jumlah sesuai Neptu):
“Wa qiilal yauma nansaakum kamma nasiitum li qoo-a yaumikum haadza, wa nasiya maa qoddamat yadaah, Wa la Qod ahidnaa ilaa aadama min qolbu fa nasiya wa lam najid lahuu azmaa. Wa kadzaalika yansaa … bin/binti …
Arti dari rajah ayat diatas adalah:
“Dan dikatakan (kepada mereka): “Pada hari ini Kami melupakan kamu sebagaimana kami telah melupakan pertemuan (dengan) hari-mu ini. Dan lupakanlah dia apa yang telah dikerjakan oleh kedua tangannya. Dan sesungguhnya telah kami perintahkan kepada Adam dahulu, maka ia lupa (akan perintah itu), dan tidak kami dapati padanya kemauan yang kuat. Demikian pula lupalah … bin/binti ….”
Keterangan:
Rajah diatas diambil dari ayat Quran S.Jaatsiyah: 34, S.Kahfi: 57, S. Thaahaa:115.
Bila anda tidak tahu WETON dan jumlah NEPTU, silahkan kirimkan tanggal lahir dari orang yang bersangkutan disini. Kami bantu menghitungnya.


ILMU GIGOLO ( ILMU PENAHLUK WANITA SEJAGAT )Ki Bayu Digdoyo Ilmu Gigolo adalah suatu ilmu untuk menahlukkan atau menudukkan sukmanya seseorang. Dengan ilmu ini insya Allah wanita yang galak, sombong, egois dan binal bisa Anda tahlukkan.. Konon dengan ilmu ini wanita yang susah ditahlukkan bisa dengan mudahnya Anda tahlukkan..BISMILLAAHIRROHMAANIRROHIIM. YAA AYYUHAL LADZIINA AAMANUU LAATAKUUNUU KALLADZIINA AADZAU MUUSAA FABARRO AHULLAAHU MIMMAA QOOLUU. WAKAANA ‘INDALLAAHI WAJIIHAA. WA ALQAITU ‘ALAIKA MAHABBATAN MINNII. YUHIBBUUNAHUM KAHUBBILLAAH. WAKAA DHIMIINAL GHOEDHO WAL ‘AFIINA ‘ANINNAASI. WALLAAHU YUHIBBUL MUHSINIINA. AWAMAN KAANA MAITAAN FA AHYAINAAHU WA JA’ALNAA LAHUU NUURON YAMSYII BIHII FINNAASI KAMAN MATSALUHUU FIDH-DHULUMAATI LAISA BIKHOORIJIN MINHAA. KADZAALIKA ZUYYINA. FALAMMAA ROAINAHUU AKBAR NAHUU WAQOTH-THO’NA AIDIYAHUNNA. WAQULNA HAASYAA LILLAAHI MAA HAADZAA BASYARON. INHADZAA ILLAA MALAKUN KARIIMUN. WAQULIL HAMDU LILLAAHIL LADZII LAM YATTAKHIDZ WALADAN WALAM YAKUN LAHUU SYARIIKUN FIL MULKI WALAM YAKUN LAHUU WALIYYUN MINADZ-DZULLI WAKABBIRHU TAKBIIRON.Artinya : Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang ( QS : Al Fatihah : 1 ) Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang mengikuti Musa, maka Allah membersihkannya dari tuduhan-tuduhan yang mereka katakan. Dan adalah dia seorang yang mempunyai kedudukan terhormat di sisi Allah ( QS : Al Ahzab : 69 ). Dan Aku telah melimpahkan kepadamu kasih sayang yang datang daripada Ku ( QS : Thaahaa : 39 ). Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah ( QS : Al Baqarah : 165 ). Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan ( QS : Ali ‘Imron : 134 ). Dan apakah orang yang sudah mati kemudian dia Kami hidupkan dan Kami berikan kepadanya cahaya yang terang, yang dengan cahaya itu dia dapat berjalan ditengah-tengah masyarakat manusia, serupa dengan orang yang keadaannya berada dalam gelap gulita yang sekali-kali tidak dapat keluar dari padanya? Demikianlah Kami jadikan ( QS : Al An’aam : 122 ). Maka tatkala wanita-wanita itu melihatnya, mereka kagum kepada keelokan rupanya, dan mereka melukai jari tangannya. Dan berkata : “ Maha sempurna Allah, ini bukanlah manusia, sesungguhnya ini tidak lain hanyalah malaikat yang Mulia “ ( QS : Yusuf : 31 ). Dan katakanlah : “ Segala puji bagi Allah yang tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai sekutu dalam kerajaan-Nya dan tidak mempunyai penolong untuk menjaga-Nya dan kehinaan dan agungkanlah Dia dengan penjagaan yang sebesar-besarnya ( QS : Al Israa’ : 111 ).Caranya : selama 41 hari setelah Anda selesai shalat lima waktu amalan Ilmu Gigolo dibaca sebanyak 7 x. Dan pada malam harinya amalan Ilmu Gigolo ini Anda baca sebanyak 11 x, tapi sebelum Anda membaca amalannya, bacalah terlebih dahulu :
- Istigfar sebanyak 7 x.
- Surat An Naas sebanyak 7 x.
- Sahadat sebanyak 7 x.
- Sholawat Nabi sebanyak 7 x.

- Laa haula walaa quwwata illaabillaaahil ‘aliyyil adziim sebanyak 7 x. sudah mencapai 41 hari, kalau Anda mau mencoba atau mempergunakan amalan Ilmu Gigolo ini, caranya baca dahulu amalan Ilmu Gigolo sebanyak 3 x, kemudian sebutkan nama gadis yang dituju serta minta pada Allah agar ia tunduk pada Anda. Awas!!! kalau sudah berhasil harus Anda kawin, ingat ada hukum karma. @@@


PENGASIHAN UMMUL QUR'AN


Assalamu'allaikum Wr.wb
Amalan ini merupakan yang sangat dahsyat bila benar-benar diamalkan,secara Ikhlas tulus kami mengijazakan kepada yang mengamalkanya,amalan ini bisa dilihat juga pada blog tetangga yang saya ikhlaskan sebagai wahana Berbagi ILMU HIKMA.

Surat Fatehah merupakan ayat Allah yang banyak sekali menfaatnya karna Fatehah merupakan Jantung nya Al Qur'an,dan salah satu dari menfaatnya adalah pengasihan.
amalan ini merupakan amalan bagi yang benar-benar membuhtuhkan misalnya Sulit Jodoh,terlanjur dewasa hingga ada rasa malu untuk menentukan jodoh,sering ditolak dan dipermalukan lawan jenis,
Pegasih Ummul Qur'an merupakan pengasih yang sangat dahsyat yang sudah dicoba oleh orang yang datang pada kami dengan masalah sulit jodoh,Alhamdulillah sekarang sudah menikah dan punya anak dua.
Adapun Tata caranya1.dilakukan selama tiga s/d tujuh malam sekitar jam 10-12 malam
2.Solat Hajat 2 rokaat
3.membaca amalanistifar 33 XSalat Nabi 101 X
4.membaca Fatehah-fatehah kepada
-NABI MUHAMMAD SAW.-4 MALAIKAT (JIBRIL,MIKA'IL,IZHROFIL,IHZRO'IL)-4 SAHABAT NABI(ABUBAKAR,UMAR,USMAN ALI)-NABI ALLAH KHIDIR AS.-NABI SULAIMAN AS.-NABI YUSUF AS.-SYEH A.QODIR AL ZAILANI-SYEH ACHMAD QODIR -(sunan gunung jati) -SYEH ZAIDIN MAULANA- (Sunan gunung sembung)-SYEH MAS SA'ID-Joko Gending (Sunan kali jogo)-SYEH KANG PANJI ALI-(Sunan Demak)-SYEH MUHAMMAD KADIR-(Wali Songo).-SYEH QODIR ZAILANI ABDULLAH- (Abah Presiden Banten) -SYEH ALI MADEK-KANOMAN (Raja tanah Jawa)-SYEH UMAR ABDULLAH KALIMAH- (Syeh wali sembilan)-SYEH HABIB HUSIEN-(Habib luar batang)-SYEH HABIB ZIEN (Habib Empang Bogor)-SYEH PANGERAN SYARIEF- ( Keramat Pondok Gede)-SYEH ABDUL RACHMAN- (Penguasa Palembang)-SYEH KMS. ABDUL HAMID (Ki Marogan)-KEPADA KEDUA ORANG TUA-NABI-NABI ALLAH,WALI-WALI ALLAH,SYEH-SYEH ALLAH,AULIQ,ALIM ULAMA,NENEK MOYANG, KAUM MUSLIMIN KAUM MUKMINAT WALMUKMININ WAL MUKM
5.Membaca fateha kepada Orang yang ditujuh/dikehendaki sebanyak tujuh kali dan diaminkan pada fatehah yang ketujuh:Al Fatehah kepada RUH,SUKMA,ZHOHIR BATIN SI....A BIN/TI...SI A .Membaca Al ikhlas 3X senafasMembaca Ayat kursi satu kali
6.membaca surat Fatehah sebanyak 99 kali
7.Setelah selesai membaca doa dan hajatnya :"YA ALLAH YA ROHMAN YA ROHIIM DENGAN SEGALAH HAKNYA FATEHAMU KUMOHONHAJATKU ADA DALAM JANTUNG DARAH SI...A...BIN....SI...AJADIKANLAH NIATKU DI RUHNYA,DISUKMANYA,DIZHOHIR BATINYA.TUNDUK KASIHSI...A..BIN/TI...SI..A PADAKU.ya ALLAH 5Xya Rohman ya rohiim 5XHU ALLAH 5XALLAH AKBAR
8.Membaca DOA SAPU JAGATRobbana atinna fidhunnia hasanah walfil akhirotihasanna wakinna azhabanar wal hamdulillah hirobbil alamiin.
lakukanlah ini selama 3-7 malam dan kita akan mengetahui reaksi dari orang yang kita harapkan,dan yakinlah apa yang kita lakukan karna Allah akan menijabah bagi hambanya yang memohon lebih dari orang lain.
demikianlah amalan ini semoga dapat berguna bagi para pembaca kami dengan ikhlas tulus mengijazahkannya bagi yang mau mengamalkan.
Minggu, 13 Juni 2010


YASIN HAJAT


yasin hajat ini merupakan salah satu dri kelebihan surat yasiin yg dibaca khusus apa bila kta punya hajat yg bersifat pribadi,seperti;
-memulai sebuah usaha,
-mempermudah codoh
-mohon petunjuk hal yg mend
esak krn keadaan.
-byk hajat yg tdk bisa kmi
sebutkan satu per satu

tata cara pengamalanya
utk solat hajat amalan dan fateha sama dgn tata cara di DOA GUNTUR ARASY.

Setelah itu membaca surat yasin secara lengkap,namun pada ayat dibawah ini dibaca
-Ayat 1 dibaca 7X
-Ayat 38 dgn bacaan
wasysyamsu tajri limustaqarril laha(dzalika taqdiirul aziizil
alim dibaca 14X)
-Ayat 58 dibaca 16X
-Ayat 81 dgn bacaan (awalaisal ladzi halaqossamawati wal
ardla biqaadirin 'alaa
ayyakhuqa mitslahum bala,4X)
baru diteruskan wahuwal
khollaaqul 'alim
-Ayat 82 pada kata KUN..(niat )
fayakun
-diteruskan ayat 83 lalu berdoa
kembali sesuai hajat dan ditutup dgn
Robbana atina fiddunia hasana wafil akhirotihasana waqinna azabannar.Amin 3x ya robbal alamin.

Semoga amalan ini bermenfaat utk para pembaca.

gantar7776@gmail.com
hp:085273742505MANTRA SEBELUM MANDI AGAR AURA TERANG
Assalamualaikum.wr.wb.

Ini merupakan sumbangsih yang tulus dan ikhlas dari @ki syarkowi untuk para pembaca dalam blog ini guna saling berbagi ILMU HIKMAH.


1. Mantra sebelum mandi agar aura bersinar terang

Aura manusia kadang2 redup, nah untuk membuat aura tubuh kita terus bersinar sehingga kita disenangi dan di segani dalam pergaulan kita sehari-hari biasakan setiap sebelum kita mandi membaca

Bismilahirrohmanirohim
Niat ingsun adus, banyu telaga al - kautsar negdusi sedukurku papat, kelimo badan, keenem nyowo, kepitu sukma, semar mesem senyumku, nabi yusuf raiku, nabi muhamad pangadepku, nabi daud suaraku, nabi khidir pangucapku, wong sewu podo tunduk, wing seleksa podo welas, wong saketi podo asih. tuntuk, welas, asih saking kersaning Allah.

terus mandi sebagaimana kita mandi seperti biasanya. insyaallah bila anda rajin melakukan hal ini aura anda akan bersinar terang.

Demikianlah amalan supaya kita selalu mengingat ALLAH SWT,walau dalam keadaan mandi, semoga amalan ini dapat barguna bagi para pembaca.Amin Yarrobbal Alamiin
Kata Kata
© Copyright 2011 - All rights reserved.
Design by One Design
Bloggerized by Free Blogger Template | Blog Teacher